CHRZANOVIA PATRIA PARVA

BIBLIOGRAFIA

Atlas Historyczny Polski. Warszawa-Wrocław 1998
Bogucka M.: Bona Sforza. Wrocław 2004
Chrzanów studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998
Chrzanów studia z dziejów miasta tom II: Chrzanów współczesny cz. 1. Chrzanów 1999
Ciura J., Motyka J.: Chrzanów w 35-leciu Polski Ludowej. Chrzanów 1980
Dzieje parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu w latach 1731-2012. Libiąż 2012
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona ok. 1914
Encyklopedia S. Orgelbranda. Warszawa 1859/1868
Encyklopedia Powszechna dla Wszystkich A-Z. Warszawa (ok. 1936)
Evans B.: Freedom to Choose. The Life and Work of Dr Helena Wright, Pioneer of Contraception. London 1984
Fablok w Chrzanowie. Monografia. Poznań 2004
Fras Z.: Galicja. Wrocław 1999
Hadyś W.: Miejsca pamięci narodowej na terenie miasta i gminy Chrzanów. Chrzanów 1982
Heimat Kalender des Kreises Krenau 1942. Krenau 1941
Heimat Kalender für die Kreise Bendzin, Chrzanow, Olkusch, Sosnowitz 1941. Breslau 1941
Hrvatska Enciklopedija. Osijek 1890
Jeleń E.: 40 lat Muzeum w Chrzanowie. Chrzanów 2000
Kosowski B.: Lokomotywy pod palmami, »Zeszyty Rydzyńskie« nr III, Rydzyna 2009
Gumowski M.: Herbarz Polski. Poznań 1933
»Kronika Chrzanowska« (roczniki 1991-2004)
La Grande Encyclopédie. Paris ok. 1890/1900
Łepkowski J.: Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863
Machnica T., Śmiłek E.: Chrzanów na starej pocztówce. Chrzanów 1996
Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1971
Małkowska-Holcerowa T.: Lipowiec dawny zamek biskupów krakowskich. Warszawa 1989
Mazaraki M.: Muzeum w Chrzanowie. Informator. Chrzanów 1970
Mazaraki M.: Zarys rozwoju dziejów miasta Chrzanowa. Chrzanów 1964
Michel Briefmarken-Katalog Europa Ost. München 2002
Michel Briefmarken-Katalog Süd-Ost Asien. München 2002
Nicieja S.: Cmentarz Obrońców Lwowa. Wrocław 1990
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, vol. I. Warszawa 1995
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2003. Katalog. Kraków 2003

Ottův Slovník Naučný. Illustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Praha 1897
Paździora M.: Atlas historyczny ziemi chrzanowskiej. Chrzanów 2018
Paździora M.: Dzieje cmentarza parafialnego w Chrzanowie. Chrzanów 2020
Paździora M.: Trzeci na liście Pęckowskiego, »Przełom« nr 44 (6 XI 2013)
Pęckowski J.: Chrzanów miasto powiatowe w województwie krakowskiem. Chrzanów 1934
Pęczkowska W.: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem. Chrzanów 1976
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Chrzanów. Kraków ok. 1930
Polaczek S.: Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem. Kraków 1914
Popko C.: Nadwiślański park etnograficzny w Wygiełzowie. Katowice 1982
Powiat Chrzanowski. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I: woj. krakowskie, zeszyt 4. Oprac. J. Szablowski. Warszawa 1952
Powiat Chrzanowski, informator 2002-2003. Kraków 2002
»Przełom« (roczniki 1993-2004)
Regionalna wystawa filatelistyczna i numizmatyczna Ziemia Chrzanowska’95. Katalog. Trzebinia 1995
Reifenscheid R.: Die Habsburger. Graz 1982
Ruszkiewicz M.: Woskowa świeca. Chrzanów 2009
Salomonsens Konversations Leksikon. København 1916
Schematismus für das Königreich Westgalizien 1798. Krakau 1798
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom I. Warszawa 1880
Spórna M., Wierzbicki P.: Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego. Kraków 2003
Starożytności polskie, tom I. Poznań 1842
Ströhl H.: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn. Wien 1904
Szaraniec L.: Zabytkowe ośrodki miejskie: Górny Śląsk i Małopolska. Katowice 1992
Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon Ilustrowany. Warszawa 1931
Waszczyszyn-Jaracz A.: 80. lat 1911-1991 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Chrzanowie. Chrzanów 1992
Wydawnictwo Pamiątkowe Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Sp. Akc. z okazji wykonania 500-ej lokomotywy. Warszawa 1932
Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2002. Katalog. Kraków 2002
Ziemia Chrzanowska i Jaworzno. Monografia. Kraków 1969
Znamierowski A.: Herbarz rodowy. Warszawa 2004

KONTAKT: kiejstut71@yahoo.com